DobrodoŠli na mesto istine

 

MESTO ISTINE – program koji se bavi pitanjima povezanosti ljudskog bića sa samim sobom, sa okruženjem, sa prirodom. Objašnjava na koji način čovek funkcioniše u okviru svog mikrokosmosa, koliko je povezan sa drugima na makro planu i kako se integrišu zakoni Prirode, Vaseljene i nauke unutar našeg Bića. Nastao je kao rezultat svih mojih učenja, istraživanja na polju fizike, matematike, metafizike i spiritualnosti. 

HOLISTIČKI PRISTUP – osnova mog rada i otklanjanja emotivnih, mentalnih i fizičkih blokada kod čoveka. To znači da pri tretiranju tih blokada uzimam u obzir, pre svega, uticaj okruženja (tradicije, socijalno – kulturološki faktor) i načina odrastanja čoveka. Bitno je kako su ti faktori uticali na formiranje ličnosti i u kojoj meri su kasnije doveli do određenih neravnoteža koje se mogu ispoljiti i u vidu bolesti. Bazični princip je posmatrati svako biće kao jedinstveno i kao deo Celine, posmatrati kroz prizmu povezanosti Duha, Uma i tela - kroz povezanost osećanja, mentala i fizikusa i kao takvog, usmeriti ga ka njegovom putu isceljenja, zdravlja i sklada.

CVETNE ESENCIJE – koristim ih u svom radu, kao jedan od načina dovođenja pojedinca u balans. Neinvazivno, na vrlo suptilnom nivou dolazi do „osvešćenja“ i proširenja svesti i svesnosti. Na taj način se tretiraju razna ispoljavanja naših neravnoteža (nesanice, strahovi, nesigurnosti, bes, ljutnja, ljubomora ...). Uz pomoć njih se vrlo udobno prevazilaze ta stanja i čini da nam je lako i lagodno u sopstvenoj koži.  

ENERGETSKA MEDICINA – zasnovana na aktivaciji akupresurnih tačaka na telu, energetskih tokova i vrtloga unutar njega (meridijana i čakri). Dopunjena je primenom aromatskih ulja i cvetnih esencija na određene tačke na telu.

PINDA SWEDA -  upotreba jastučića punjenih aromatičnim i lekovitim biljem, koji zagrejani na određenoj temperaturi i aplikovani na određene tačke na telu, podstiču čovekovu vitalnu energiju. Pojačavaju protok prethodno pokrenutih informacija unutar tela, na suptilnom nivou. Globalno, uspostavljaju sklad celog tela, umiruju Um i smiruju nervni sistem.

ASTROLOGIJA – kao jedan od načina tumačenja informacija potrebnih da bi se pojedincu pomoglo da izađe iz problema i dođe do stanja ravnoteže. Informacije koje se dobijaju prilikom razgovora sa klijentom, vrlo su prepoznatljive i u natalnoj karti. Kroz jezik astrologije - položaj planeta u znaku i kući u momentu našeg prvog udaha, njihovog međusobnog odnosa, stepena na kom se planeta nalazi - moguće je objasniti gde je uzrok postojeće disharmonije. Svaka natalna karta ukazuje na naš potencijal da uklopimo suprotnosti unutar nas. Prvo da ih prihvatimo, a zatim i da ih izbalansiramo. Ona govori o materijalu od kog smo sazdani, kako reagujemo na životne izazove, jesmo li sposobni da ih sa lakoćom prevazilazimo ili ne. Govori o tome kakav odnos imamo prema sebi i prema drugima, gde su naši najveći potencijali, a gde slabosti. Natalna karta je ustvari dokaz koliko je svaki čovek poseban kao individua.